Trainingen

Xje rechtsonder

 

 

 

 

Trainingen, workshops en gastlessen, verzorgd door ‘De tafel van Jeanne’

Mogelijkheden van ‘De tafel van Jeanne’, zoals zij dit de afgelopen jaren bij verschillende zorgcentra, vrijwilligersorganisaties en scholen verzorgde.

Een 3-dagdelen training voor zorgcentrum
Eerste Dagdeel
Gastvrijheidsbeleving en het gedrag van medewerkers. Hoe ga je als medewerker  om met gastgerichtheid en gastvrijheid? Dit zijn twee verschillende dingen waar veel gevoelswaarde tussen zit.

 • Wat zijn ‘lastige situaties’ en waarom voelen we ons daar niet prettig bij? Wat doet het met je?
 • Inventariseren wat we als lastige situaties ervaren, zodat we die in de tweede training kunnen uitwerken.
 • Waarden- en normenspel. Welke waarden en normen zijn er? Kunnen we die als uitgangspunt nemen voor jouw functioneren? Wat verwacht de organisatie van medewerkers in sociaal-wenselijk gedrag en volgens de etiquette-norm?
 • Servicegericht en klantvriendelijk werken; stelt de klant en bewoner ons gedrag op prijs? Wat is daarbij belangrijk en tegen welke problemen loop je aan?
  Tweede Dagdeel
 • Dit wordt vooral een ‘doe-training’ door het uitspelen van lastige situaties en klantgericht/gastvrij werken; de problemen waar je tegenaan loopt, worden vooral samen aangepakt door ze met elkaar te bespreken en uit te spelen.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Iedereen krijgt na de eerste training een huiswerkopdracht mee voor deze tweede bijeenkomst en deze wordt geëvalueerd.
  Derde Dagdeel
 • Opfrissen eerste twee dagdelen; wat heb je er aan gehad en wat is blijven liggen?
 • Waar liep je tegenaan bij klantgericht werken zoals we dat in de vorige twee trainingen hebben besproken? Dit kunnen problemen zijn van de organisatie, van de bewoners of vanuit jezelf en moeite met veranderen.
 • Wat zijn basiszaken in een goede aanpak van moeilijke situaties, die je nodig hebt om je zelfvertrouwen hierin te vergroten?
 • Algemene etiquette en aanpassen aan de organisatie
 • Serveertechnieken en praktijksituaties oefenen

Een dagdeel training voor een zorgcentrum en vrijwilligerswerk

 • Algemene etiquette- en omgangsvormen: groeten, kennismaken, converseren, persoonlijke verzorging
 • Trainen van vaardigheden op inzetten, uithalen en debrasseren
 • Trainen van servicegerichtheid en klantvriendelijkheid
 • Trainen van vaardigheden op tafeldekken
 • Trainen van vaardigheden op drankenkennis en glaswerk

Voor scholen

 • Gastlessen over tafeldekken, eetmanieren, tafelaankleding
 • Gastlessen over etiquette, mobiele telefoonetiquette en uiterlijke verzorging
 • Gastlessen over gastgerichtheid, uitserveren en inzetten
 • Combinatie van de hierboven genoemde lessen
 • Stagebegeleiding
 • Aankleding gebouw of evenement; met of zonder leerlingen
 • Organiseren van een evenement, open dag of symposium
 • Verzorging diverse soorten catering en de bijbehorende aankleding

Maatwerk voor particulieren en organisaties